Liczba odwiedzin strony: 150180 Osób na stronie: 1
 

Włodzimierz Goździcki
Komornik Przy SR w Koszalinie

 
Dziennik Ustaw 1999 Nr 100 poz. 1172 - Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagra
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1999 r.) Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. Nr 164, poz. 1167) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 6 w ust. 3 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: "W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do 7 dni.";   2)   w § 10 w ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: "W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do 5 dni.";   3)   § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. 1.  Członkom Rady, z wyjątkiem przewodniczącego Rady i jego zastępcy, w okresie pełnienia funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a przewodniczącym zespołów - 1/2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 2.   Przewodniczącemu Rady w okresie pełnienia funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie równe pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a jego zastępcy - wynagrodzenie równe trzykrotności tego wynagrodzenia. 3.   Wynagrodzenie...
KRS 0000052603 - PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE TRANSPORTEM DROGOWYM I SPEDYCJA, KRYSTYNA,STANISŁAW WŁOCH-SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE TRANSPORTEM DROGOWYM I SPEDYCJA, KRYSTYNA,STANISŁAW WŁOCH-SP. J. SP. J. 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NARUTOWICZA 50 82-300 ELBLĄG M. ELBLĄG M. ELBLĄG WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(55) 234-88-63 (55) 236-05-67 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
578-000-87-34 170178074 0000052603
KRS 0000052602 - PATTERN COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PATTERN COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-12-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PROKURATORSKA 8 02-074 WARSZAWA WARSZAWA-CENTRUM WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 16296620 0000052602
KRS 0000052601 - "ST PROJEKT SP. Z O.O."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ST PROJEKT SP. Z O.O." SP. Z O.O. 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚW. MIKOŁAJA 81 50-126 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
915-128-28-92 930918880 0000052601
KRS 0000052600 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GORZEWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GORZEWIE STOWARZYSZENIE 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
64-630 GORZEWO RYCZYWÓŁ OBORNICKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000052600
KRS 0000052599 - JUSTYŃSKI, SZCZEPANIAK, ŻEBROWSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
JUSTYŃSKI, SZCZEPANIAK, ŻEBROWSKI SP. J. SP. J. 2001-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁOWA 6 98-235 BŁASZKI BŁASZKI SIERADZKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000052599
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Koszalin HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Włodzimierz Goździcki Komornik Przy SR w Koszalinie
adwokat zachodniopomorskieradca prawny zachodniopomorskienotariusz zachodniopomorskiesyndyk zachodniopomorskiekancelaria prawna zachodniopomorskiedoradztwo prawne zachodniopomorskieprawnikReklama